Wedstrijden

Voordat je als zwemmer start met het zwemmen van wedstrijden zijn er enkele randvoorwaarden waaraan je moet voldoen;

Techniek
Zwemmen is een sport waar de techniek van de diverse slagen zeer belangrijk is, hier ligt eerst de focus op. In wedstrijdzwemmen kennen we 4 slagen, te weten vlinderslag, rugslag (rugcrawl), schoolslag en vrije slag (borstcrawl). Kinderen met minimaal een zwemdiploma C of vergelijkbaar mogen deelnemen aan de zwemtrainingen bij ZV Torpedo.

Conditie en kracht
Het zwemmen van wedstrijden vraagt een goede conditie en kracht. Afhankelijk van de leeftijd worden er verschillende afstanden gezwommen voor de verschillende slagen. 

Wanneer mag je aan wedstrijden meedoen?
Op het moment dat je de slagen redelijk beheerst en een voldoende conditie hebt beslist de trainersstaf of een zwemmer in aanmerking komt om aangemeld te worden voor een wedstrijd. Zwemmers worden via de mail hiervan op de hoogte gesteld. Voor jonge zwemmers is het daarom van belang dat ouders regelmatig bij de training komen kijken om de zwemmers te motiveren, een beeld te krijgen van het zwemmen en hierover met de trainer te kunnen praten om zo een beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Competities en wedstrijden
ZV Torpedo zwemt als vereniging voor punten in de KNZB zwemcompetitie. Hiervoor is de inzet van alle zwemmers nodig om voldoende punten te verzamelen om te kunnen promoveren naar een hogere klasse en/of binnen de klasse waarin we zwemmen een zo hoog mogelijke notering te krijgen. Alle zwemmers krijgen daarom bij aanvang van hun lidmaatschap een startvergunning om deel te kunnen nemen aan wedstrijden.

Zwemmen met een lichaamelijke beperking
Het is mogelijk om als sporter met een beperking deel te nemen aan zwemwedstrijden van de KNZB. Een handicap hoeft hierdoor geen beperking te zijn om mee te doen. Zwemmen én de wedstrijden zijn voor iedereen. Elke zwemslag kent specifieke techniek die door een lichaamelijke beperking niet of niet goed lukt. De jury kan bij de wedstrijden hiermee rekening houden. Daarvoor moet een zogenaamde 'dispensatie' worden aangevraagd bij de KNZB. In sommige gevallen is hiervoor een medische keuring door de KNZB nodig. Je trainer kan je hiermee verder helpen. Meer informatie over zwemmer met een beperking: KNZB | Toelichting beperkingen

Vrijwilligers
De Wedstrijden worden georganiseerd door de wedstrijdsecretariaten van de deelnemende verenigingen. Bij elke wedstrijd waar we aan deelnemen moeten de verenigingen tijdwaarnemers aanleveren. Bij een wedstrijd die door ZV Torpedo wordt georganiseerd moeten ook de officials aangeleverd worden. Bij onvoldoende officials binnen de vereniging helpen de verenigingen elkaar onderling zoveel mogelijk. Ook ZV Torpedo draagt haar steentje bij en daarom is het belangrijk om voldoende vrijwilligers te hebben voor de wedstrijden. Officials, zoals klokkers en scheidsrechters zijn onmisbaar en na het volgen van een training kun je hiermee een bijdrage leveren aan de wedstrijden.

Leeftijdscategorieën

Op basis van je leeftijd wordt je ingedeeld op type wedstrijd. De KNZB bepaalt de leeftijdscategorieën en de te zwemmen afstanden bij een wedstrijd.

  Minioren Junioren Jeugd Senioren
Meisjes 7-11 jaar 12-14 jaar 15-16 jaar Vanaf 17 jaar
Jongens 7-12 jaar 13-16 jaar 17-18 jaar Vanaf 19 jaar

Voor een exacte leeftijdsindeling kun je de knzb site raadplegen, klik door naar leeftijdscategorieen.

Minioren/Juniorenwedstrijden

Voor de jonge zwemmers zijn er minioren wedstrijden. Er is een minioren clubmeet die bestaat uit 4 voorrondes, waarna een regionale ranglijst wordt opgesteld en er nog finales volgen. Deze wedstrijden zwem je in teamverband voor de vereniging. Daarnaast is er een minioren circuit, die is onderverdeeld in twee niveaus: de meerkamp voor gevorderden en de swimkick voor beginners. Ook deze wedstrijden bestaan uit vier voorrondes met voor de meerkamp regionale finales.  Deelname van de zwemmers van ZV Torpedo aan deze wedstrijden hangt af van de hoeveelheid jonge zwemmers en vrijwilligers die dit begeleiden.

Junioren-Jeugdwedstrijden (JJC)

Dit zijn ca 4 wedstrijden per seizoen speciaal voor de junioren en jeugd. Als er plek is, kunnen ook de senioren meedoen aan deze wedstrijden. De wedstrijden worden onderling met andere verenigingen georganiseerd. Afgelopen seizoen stonden er wat langere afstanden, zoals de 800m, op het programma. Voor het seizoen 2022-2023 zullen de bepalingen nog worden opgesteld. Waarschijnlijk zullen er juist ook weer wat kortere afstanden op het programma komen te staan. Deze wedstrijden zwem je voor je individuele tijd.

Aan het eind van het seizoen worden er provinciale kampioenschappen gezwommen. Hiervoor kunnen de individuele zwemmers worden ingeschreven die door de KNZB bepaalde tijden hebben gezwommen.

KNZB Zwemcompetitie (NZC)

Dit zijn 5 wedstrijden per seizoen voor de leeftijdscategorieën junioren, jeugd en senioren georganiseerd worden, afhankelijk van de aantallen deelnemers mogen ook minioren meedoen. ZV Torpedo zwemt in de C-klasse samen met andere verenigingen uit de regio. Per wedstrijd zwem je tegen wisselende verenigingen en wisselende deelnemers. Per seizoen kan deze samenstelling van de verenigingen waarmee je zwemt wisselen. De wedstrijdsecretariaten van de verenigingen spreken onderling af met welke verenigingen de competitie wordt gezwommen.

In de competitie word je ingedeeld in je leeftijdscategorie en per gezwommen afstand. Zwem je bij de minioren, junioren en jeugd alleen voor jezelf, in de competitie zwem je ook voor de score van de club. Het is dan ook belangrijk dat iedereen meedoet om alle programma onderdelen te kunnen zwemmen en daarmee punten te kunnen behalen. Niet aanwezig zijn maakt dat er minder wordt gescoord. De KNZB hanteert richttijden en op basis van je gezwommen tijd worden een aantal punten toegekend. Het spreekt voor zich: hoe sneller hoe beter. Het puntensysteem is gebaseerd op het behalen van zo weinig mogelijk punten. Omdat het nogal complex is geven we hier de vereenvoudigde versie. Wil je meer weten vraag gerust de trainer of het wedstrijdsecretariaat. 

Brevetzwemmen

Brevetzwemmen worden georganiseerd door de club (3x per jaar, afhankelijk van beschikbare vrijwilligers die dit organiseren en begeleiden), met alleen deelnemers van de eigen club. Brevetzwemmen is een toegankelijke manier om kennis te maken met het zwemmen van wedstrijden. Voor het brevetzwemmen zoeken we nog vrijwilligers die hierbij kunnen helpen.